Förväntningarna i byggbranschen är låga inför hösten

Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen. Foto: Byggföretagen

Det ekonomiska läget skakar bygg- och anläggningsbranschen. I Byggföretagens nya Byggbarometer uppger sju av tio företagare att man bekymras över konjunkturen. - Vi har varnat för krisen I bostadsbyggandet under hela året. Nu ser vi hur våra medlemmar påverkas när konkurser och varsel ökar, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

I augusti presenterade SCB ny statistik som bekräftade att bostadsbyggandet tvärnitar. Under första halvåret 2023 halverades antalet byggstarter jämfört med samma period förra året. Den dystra utvecklingen avspeglas i Byggföretagens mätningar över tid.

- När vi ställde samma fråga under pandemin svarade 56 procent att man bekymrades av det ekonomiska läget. Den siffran har nu vuxit till 73 procent. Ökade materialkostnader, stigande räntor och svagare hushållsekonomier skapar en perfekt storm, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Inför regeringens höstbudget vill Byggföretagen se reformer som ett startlån för unga bostadsköpare, utvidgat ROT-avdrag och ökat stöd till kommunernas klimatanpassningsarbete.

- Nu finns möjlighet att öka beredskapen och klimatanpassa samhället. Offentliga beställare bör redan i dag ges möjlighet att styra mer resurser till upprustning av VA-system, elnät och annan infrastruktur. Det skulle dels rusta samhället för att bättre stå emot återkommande skyfall, dels hålla i gång byggbranschen när bostadsbyggandet minskar, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Byggbarometern genomfördes under augusti månad och baseras på 571 enkätsvar. Byggföretagens nästa konjunkturprognos publiceras i oktober.