Trafikverket behöver ändra Bohusbanans järnvägsplan

Trafikverket behöver göra ändringar av laga kraftvunnen väg- och järnvägsplan. Foto: Trafikverket

I samband med Trafikverkets arbete med att ta fram bygghandling gällande projektet Lundbyleden, gator vid Backaplan och Bohusbanan och Brunnsbo station i Västra Götaland har Trafikverket upptäckt att det uppkommit behov av förändringar i delar av planen. 

Det har framkommit att det uppkommit behov av att förändringar i delar av den laga kraftvunna väg- och järnvägsplanen. Det innebär att Trafikverket behöver upprätta en ny väg- och järnvägsplan som endast innehåller de ändringar som blivit nödvändiga.

Utifrån det tidigare samrådet om ändringarna, som hölls 19 december 2022–17 januari 2023, har Trafikverket tagit fram en samrådshandling med planförslag och går ut på samråd 11 september–8 oktober 2023 för de ändringar som är aktuella.

I nuläget bedöms ändringarna inte påverka varken tidplan eller budget för projektet.

Källa: Trafikverket