Hade blivit risk för stora störningar i anropsstyrd trafik

Strejk kan orsaka färre fordon till sjukresor och närtrafik Fotograf: Eddie Löthman.

Fackförbundet Transport varslade tidigare om strejk i taxibranschen. Om det hade blivit verklighet kunde det ha blivit stora störningar i Västtrafiks anropsstyrda trafik, det vill säga sjukresor, färdtjänst, skoltaxi och närtrafik.

Västtrafik var en del av konflikten, med ungefär 20 procent av Västtrafiks upphandlade fordon inom den anropsstyrda trafiken kan påverkas.

Om inte parterna, Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, hade kommit överens innan den 4 september hade Västtrafik haft färre fordon att använda till sjukresor, färdtjänst, skoltaxi och närtrafik. Störst påverkan hade det blivit för de som reser med specialfordon i Göteborgsområdet. Det hade även blivit stor brist på både personbilar och specialfordon i Grästorp, Vara, Nossebro, Tjörn, Trollhättan och angränsande kommuner. Vid en större störning hade Västtrafik inte haft möjlighet att kontakta alla resenärer då alla resurser skulle ha använts till att lösa resorna utifrån rådande läge.

– Mest drabbade blir de som har en resa med specialfordon i Göteborgsområdet eller en resa i de aktuella områdena under måndag och tisdag. Om du har möjlighet att skjuta på en sådan resa, eller lösa den på annat sätt, är vi tacksamma för att du avbokar den. Detta görs enklast via appen Boka resa eller via hemsidan, sa Åsa Björk, avdelningschef anropsstyrd trafik innan strejken blåstes av.

Strejken avblåstes

När parterna nu enats innebär det att Västtrafiks anropsstyrda trafik, det vill säga sjukresor, färdtjänst, skoltaxi och närtrafik fortsätter gå som vanligt. Strejkvarslet fick ingen påverkan på den anropsstyrda trafiken.   

– Vi är lättade över att parterna kommit överens så att våra resenärer kan fortsätta resa som vanligt, säger nu Åsa Björk, avdelningschef anropsstyrd trafik.