Framtiden förvärvar fastighet i stadsdelen Sannegården, Göteborg

Illustration: Rebecca Elfast

Framtidenkoncernen har förvärvat fastigheten Sannegården 26:1 av Magnolia Bostad AB, vilken medger en byggnation av omkring 175 bostäder.

Framtidenkoncernen har genom sitt dotterbolag ByggaHem AB den 22 december förvärvat en byggrätt i form av fastigheten Danaplatsen, Sannegården 26:1. Byggrätten är på drygt 10 000 BTA och det finns ett beviljat bygglov avseende byggnation av flerbostadshus. Transaktionen har genomförts i bolagsform.

- Ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för kommande nyproduktion är att arbeta med tillskott av byggbar mark. Vi är glada att ha förvärvat denna byggrätt av Magnolia, som skapar möjligheter för nyproduktion av cirka 175 bostäder, säger Terje Johansson, VD Framtidenkoncernen.