Tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum går in i nästa fas

Göteborgs konstmuseum. Foto: Higab/Hans Wretling

Efter prekvalificeringen har ett antal arkitektteam bjudits in att delta i tävlingen om gestaltningen av tillbyggnaden för Göteborgs konstmuseum. Tävlingen är igång, och längre fram i höst blir det offentligt vilket team som vunnit tävlingen.

– Nu är tävlingen igång på riktigt. Vi är glada för intresset som visats för att delta i tävlingen, och de utvalda teamen har nu fått allt material de behöver för att på allvar ta sig an uppgiften att skissa på gestaltningen av den nya tillbyggnaden. Hur många och vilka team som gått vidare får vi dock inte avslöja i nuläget på grund av sekretessreglerna kring tävlingen, säger Kajsa Wide, arkitekt och projektledare på Higab och den som samordnar arkitekttävlingen.

bild
Göteborgs konstmuseum. Foto: Higab/Hans Ekestang

Ett samspel av form och funktion
Tävlingsprogrammet ska säkerställa att de tävlande teamen får samma och rätt underlag för sitt arbete. Där beskrivs samtliga förutsättningar – vilka funktioner som ska finnas, historik, lagkrav och riktlinjer kopplade till den befintliga byggnaden från 1923, detaljplan och andra faktorer kring platsen, eventuella begränsningar och så vidare. Det är mycket som ska falla på plats i det vinnande förslaget

– Att tillbyggnadens exteriör gör sig väl tillsammans med den befintliga huskroppen är givetvis av stor vikt, men arkitektur handlar lika mycket om funktion – hur byggnaden lämpar sig för sitt ändamål som konstmuseum. Det gäller att få fram en gestaltning som sammantaget ger den bästa upplevelsen för museibesökarna, som fungerar för utställningar och arbete med själva konstföremålen och som placerar sig väl i stadsbilden. Det är viktigt att komma ihåg att en arkitekttävling handlar om mer än byggnadens utseende, säger Kajsa Wide.

bild
Foto: Higab

Göteborgarna blir referensgrupp
Arkitektteamen har till mitten av mars på sig att skicka in sina första idéskisser. Juryn väljer sedan ut dem som får utveckla skisserna till förslag. Under hösten 2023 ska detta arbete vara färdigt och då är det dags för referensgrupperna att få ge sin input. En av referensgrupperna är ”allmänhetens referensgrupp”, dvs göteborgarna, som kommer få tillfälle att se alla förslagen och lämna sina åsikter som en del av beslutsunderlaget.

– Vi håller just nu på att arbeta fram en form för hur detta ska ske, både hur förslagen ska ställas ut och hur göteborgarna på ett smidigt och bra sätt ska kunna lämna sina synpunkter. Här har vi bland annat tittat på hur andra gjort och funderat vidare på hur vi kan använda deras erfarenheter. Det är både roligt och lite klurigt. Vi har inget färdigt koncept ännu, men kommer presentera tillvägagångssättet så snart vi är klara. Vi hoppas på mycket engagemang och diskussion, säger Kajsa Wide.