Willhem i samverkan för ett tryggare Biskopsgården

Mirja Eriksson Primo, fastighetschef på Willhem i Göteborg. Foto: Willhem

Willhem kommer under 2023 och 2024 att samverka tillsammans med en rad lokala aktörer i ett medborgarlöfte för ett tryggare Biskopsgården. Att förebygga och förhindra rekryteringen av unga till kriminella grupper står i fokus.

Medborgarlöfte i Biskopsgården

Unga riskerar allt oftare att rekryteras till kriminella grupper vilket bidrar till ökat våld och otrygghet. Polisen och Socialförvaltningen fokuserar nu på att förebygga och förhindra rekrytering genom att samverka med lokala aktörer i Biskopsgården. Willhem är ett av bostadsbolagen som medverkar.

– Vi vill vara med och bidra med det vi kan tillsammans med övriga aktörer i området. Det är viktigt att vi har en trygg och bra boendemiljö för våra kunder, säger Mirja Eriksson Primo, fastighetschef på Willhem i Göteborg.

Tillsammans för ett tryggare Biskopsgården

Aktiviteter kommer att genomföras under 2023 och 2024 tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund, Bostadsbolaget, BK Häcken, HP Warta, Biblioteketsvännerna i Biskopsgården, Sjumilaskolan, Ryaskolan, Svartedalsskolan, Poseidon Göteborgslokaler, Västsvenska handelskammaren, Bo Bra och Willhem.

Willhem bidrar bland annat med:

  • Arbetar aktivt mot folkbokföringsbrott.
  • Minst fyra trygghetsvandringar per år.
  • Nya IT-system för en ökad trygghet i fastigheterna.
  • Öppnar ett områdeskontor i Biskopsgården.