Göteborgs första klimatträd står klart i Eriksbo

Foto: Familjebostäder

Med stam och grenar breder det nio meter höga och tio meter breda sol- och vindträdet ut sig vid Eriksbo torg i norra Göteborg. Men i stället för löv och blad roterar trettio gröna vindturbiner samtidigt som tjugo mindre solpaneler fångar solens strålar. Trädet är det största i sitt slag i Sverige och kan generera el dygnet runt. Elen leds i sin tur till en tvättstuga i närheten.

Om trädet ger hälften av sin maximala effekt, 5 kW, under cirka 8 000 timmar om året, både dag och natt, blir det 40 000 kWh om året. Det motsvarar ungefär tio lägenheters energiförbrukning på ett år.

– Detta är en tidig uppskattning och något som vi kommer följa upp och utvärdera. Utfallet kan säkert variera mellan 20 000 och 40 0000 kWh, säger Ellen Johnsson.

Under trädet omvandlas gräsmattan till äng vilket gynnar miljön på flera sätt. En äng binder dagvatten och koldioxid, den biologiska mångfalden ökar och utsläppen minskar eftersom den behöver färre klippningar.

Trädets konstruktion ska inte innebära något buller och det har placerats mitt bland bostadshusen. Det är ett annorlunda alternativ till de träd som vi vanligtvis planterar och kommer förhoppningsvis följas av liknande klimatträd i andra områden.

– Vi jobbar mycket med klimatfrågor generellt med allt från återbruk till hur vi kan underlätta för våra hyresgäster att leva klimatvänligt. Vi är jätteglada över att kunna testa nya och alternativa sätt för att ta vara på den energi som naturen ger, säger Ellen Johnsson, projektledare på Familjebostäder.

Trädet produceras i samarbete med Naturvårdsverket.