Konst kan lyfta Harry Hjörnes Plats till ny piazza

Förslag till ny gestaltning av Harry Hjörnes Plats vy mot öster. Illustration: Bigert & Bergström/Göteborgs Stad

Nu finns ett förslag till ny gestaltning av Harry Hjörnes Plats mitt i Göteborg. Här passerar miljontals människor varje år snabbt förbi och tanken är att en högklassig utformning kan skapa en piazza som många vill söka sig till och vara på.

Idag är den lilla trekantiga platsen där Kungsgatan, Fredsgatan och Östra Larmgatan möts en ganska sliten och otrygg passage. Därför ska Göteborgs Stad renovera platsen med ny och bättre markbeläggning och skapa bättre framkomlighet för framför allt gående men även för nödvändiga transporter till fastigheterna runtomkring.

Men för att lyfta platsen ytterligare, till att bli ett slags piazza, så bjöd Göteborgs Stad förra året in kvalificerade konstnärer, designers och arkitekter att ge förslag på gestaltning av hög klass. Och nu finns ett förslag från internationellt välkända stockholmsduon Bigert & Bergström.

bild
En ambition är att locka fler gående att välja Östra Larmgatan på sin väg mellan Harry Hjörnes Plats och Drottningtorget-Centralstationen.  Illustration: Bigert & Bergström/Göteborgs Stad

Regntorg, molnträd och takpannelampor

De två har skapat vad de gett arbetsnamnet Regntorget med ett Molnträd, Takpannelampor – alla med sittplatser i terrazzoinfärgad betong – samt markbeläggning i rödgrå bohusgranit som ska ligga i mitten av platsen.

Molnträdet har en krona av genomskinliga och olika stora kupor. När det regnar leds vattnet in och ner genom bronsstammen och ut på platsen markbeläggning med Regnringar till det naturliga trädet. Så skapas en visuell kommunikation mellan det skapade och det naturliga. Molnträdet blir en paviljong där man kan uppleva hur platsens olika delar kommunicerar med det fallande regnet.

 

bild
De tre Takpannelamporna har på sina armar individuellt formade ”takpannor” av mässingsplåt, med dubbla funktioner: Undersidan reflekterar LED-ljus ner mot marken. Och när det regnar blir ”takpannorna” till cymbaler som skapar olika lätta toner. llustration: Bigert & Bergström/Göteborgs Stad

En piazza för regn, sol och mörka kvällar

  • Utgångspunkten för gestaltningen är att konsten ska samspela med regnet och bjuda in besökaren till att aktivera flera sinnen samtidigt. Men lika viktigt är att piazzan känns välkomnande och fungerar också när vädret är vackert. Och att den är en trygg plats även på mörka kvällar, säger Iréne Stewart Claesson, designstrateg på stadsmiljöförvaltningen och projektledare för den nya gestaltningen av Harry Hjörnes Plats.

bild
Det blir fortfarande plats för uteserveringar på alla sidor av platsen men ska samtidigt skapas mer utrymme för alla de människor som rör sig på och förbi denna centrala plats i innerstaden. Illustration: Bigert & Bergström/Göteborgs Stad

Start på utveckling av detta område

Harry Hjörnes Plats är en del av den nya (och första) stadsmiljöplanen för Göteborgs historiska stadskärna som antogs förra året. Platsen ligger i Larmgatestråket – med Södra och Östra Larmgatan – som Göteborgs Stad kommer att fortsätta att stegvis utveckla till bättre stadsmiljöer.

 

bild
– Upprustningen av Harry Hjörnes Plats är starten på en utveckling av detta område, med fokus på kvalitet, trygghet och attraktivitet, något som länge har efterfrågats av näringslivet i området, säger Iréne Stewart Claesson på stadsmiljöförvaltningen. Illustration: Bigert & Bergström/Göteborgs Stad

Beslut kan fattas under våren

Ännu har politikerna i stadsmiljönämnden inte fattat något beslut om att Harry Hjörnes Plats ska rustas upp. Nämnden fick vid sitt senaste möte en presentation och politikerna hade då frågor bland annat om hur den föreslagna utformningen kommer att fungera för människor med olika funktionshinder, till exempel synskadade och rullstolsburna.

  • Dessa och andra viktiga frågor kommer vi att fortsätta arbeta igenom när vi under året finplanerar utformningen, säger Iréne Stewart Claesson.

Om platsen och upprustningen

  • Tidplan: Stadsmiljönämnden beräknas fatta ett avgörande genomförandebeslut under våren 2023. Om nämnden ger klartecken beräknas platsen kunna vara ombyggd under våren 2025.
  • Kostnad: Beräknad totalkostnad är 20,5 miljoner kronor, inklusive konstnärlig gestaltning, ljussättning, ny stenläggning och de markarbeten som krävs under denna. Om platsen byggs om utan någon konstnärlig gestaltning beräknas kostnaden till 15,6 miljoner kronor.
  • Harry Hjörnes Plats har fått sitt namn efter den skånske journalist som på 1920-talet tog över då nedläggningshotade Göteborgs-Posten och sedan utvecklade tidningen till en av Sveriges största. Platsen fick sitt namn 1984, efter att tidigare i folkmun ha hetat Kompasstorget.
  • Bakom förslaget till ny gestaltning står konstnärsduon Bigert & Bergström i samarbete med landskapsarkitektföretaget Mareld. Ett av Bigert & Bergströms mest uppmärksammade objekt är prisbelönta Solar egg (som också är en bastu) och som byggts upp i olika delar av världen. Duon har också representerats på utställningar i Göteborg, senast på Sockerbruket i Majorna i januari-februari 2023.
  • Förslaget har också tagits fram i samarbete med Göteborgs Stads jubileumsinitiativ Rain Gothenburg - ”Världens bästa stad när det regnar”.