Utvecklingen av Park Central i Göteborg fortsätter

Bild: Krook & Tjäder

Park Central i Göteborg skapas gemensamt av NCC och Jernhusen som nu ingått i joint venture, där tillträdet markerar ett viktigt steg mot förverkligandet av Göteborgs nya signaturbyggnad. Det är den första byggnaden att ta plats i det nya stadsrum som ska växa fram vid Centralstationen i Göteborg. Parterna äger 50 procent vardera där byggstart planeras till början av 2024 med beräknad inflytt under 2027.

– Vi har länge planerat för detta tillsammans med Jernhusen och vi är väldigt glada att nu ha vårt gemensamägda bolag på plats. Med sitt oslagbara läge kommer Park Central bli en självklar del i det nav i Göteborgs innerstad som NCC är med och utvecklar, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Fasad Nordvästra Hörnet

Byggnaden är ett kontorshus med stationsuppgång och gestaltas av Arkitekterna Krook & Tjäder i stram skandinavisk design med en varm och välkomnande karaktär. Kontorsytorna kommer ha unikt centralt läge, stora sammanhängande våningsplan, en unik grönskande takpark för hyresgästerna och ett brett utbud av service i stationsvåningen. Byggnaden uppförs enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM nivå Excellent.

bild

– Vi ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med NCC. Bolagsbildningen för Park Central markerar starten med att bättre länka samman stad och infrastruktur i anslutning till stora flöden av resenärer i centrala Göteborg. Park Central är det första huset att utvecklas som en del av en ny stationsnära stadsdel som ska växa fram i ett av våra mest omfattande stadsutvecklingsprojekt, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen.

bild

Park Central är en byggnad med kontor och butiker om totalt cirka 40 000 kvadratmeter. Byggnaden uppförs ovanpå Västlänken och kommer att vara sammanlänkad med Västlänkens station Centralen, som NCC bygger sedan 2018 på uppdrag av Trafikverket. Göteborgs byggnadsnämnd beviljade bygglov för projektet i december 2022 och entreprenadkontrakt har tecknats mellan det gemensamägda JV-bolaget och NCC Building Sweden, vilket orderregistrerades i fjärde kvartalet 2022.

bild

– Park Central ska uppförs på en liten yta, i centralt läge och dessutom byggas ihop med det enorma infrastrukturprojektet Västlänken som pågår under mark. I det här projektet får vi använda den fulla bredden av vår kompetens, och vi är stolta över att ha fått förtroendet att förverkliga ett viktigt landmärke och en central mötesplats i Göteborg, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

NCC har förvärvat 50 procent av det fastighetsägande bolaget av Jernhusen som återköper delen när fastigheten är färdigutvecklad. Park Central utvecklas av NCC Property Development och Jernhusen, och uppförs av NCC Building Sweden.

Illustrationer: Krook & Tjäder