Nybyggnation och renovering pågår på Campus Näckrosen i centrala Göteborg

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet genomgår en renovering av sina befintliga lokaler och utökas dessutom med två nya fastigheter. Totalt 35 000 nya kvadratmeter tillkommer i detta storskaliga projekt mitt i centrala Göteborg som beräknas stå klart 2027.

AV: ANNIKA WIHLBORG | ILLUSTRATION: THAM & VIDEGÅRD ARKITEKTER

Det befintliga huset, Artisten, har en yta på drygt 11 000 kvadratmeter och byggs om för att kunna möta framtidens behov. Projektet karakteriseras av höga hållbarhetsambitioner, byggherren Akademiska Hus målsättning är att ansöka om certifiering miljöbyggnad enligt nivå guld för nybyggnationen och nivå silver för ombyggnationen.

–Vi inledde projektet i januari 2023 med att riva ett parkeringsdäck och två befintliga fastigheter. Efter sommaren påbörjar vi renoveringen av den befintliga fastigheten och under senvåren räknar vi med att inleda bergschaktsarbeten på ytor där vi river befintliga fastigheter. Det kommer att krävas relativt omfattande grundläggningsarbeten innan vi kan börja bygga, säger Jimmy Johansson, projektchef för Campus Näckrosen på Skanska, som är projektets totalentreprenör.

Samlat centrum för konst, humaniora och kultur

Första spadtaget till denna storsatsning togs i januari 2023. Projektet är en del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen där målet är att skapa ett samlat centrum för konst, humaniora och kultur. Projektet färdigställs i etapper mellan 2025 och 2027.

–Den största utmaningen i projektet är att det är beläget mitt i centrala Göteborg, med flera andra pågående projekt som granne, exempelvis Västlänken och Göteborgs stads omläggningar av ledningsnätet. Det innebär att projektet ställer höga krav på planering och bygglogistik, säger Jimmy Johansson.

bild