Stuveriet erhåller LEED Platinum

Masthuggskajen Stuveriet. Illustration: Stena Fastigheter

Stena Fastigheters första kontorshus i den nya stadsdelen Masthuggskajen är Stuveriet, ett 16 våningar högt hus med matställe i entréplan. Stuveriet är byggt med fokus på hållbarhet och är en av Sveriges första klimatberäknade kommersiella fastigheter. Som ett led i sitt arbete med hållbar stadsutveckling har Stena Fastigheter valt att certifiera Stuveriet med Green Building Councils globala hållbarhetscertifiering: LEED Platinum, vilket är den högsta nivån.

- När vi stadsutvecklar gör vi det med omtanke om både miljön och människorna som ska vistas i våra fastigheter. Att Stuveriet erhållit LEED Platinum är ett bevis på vårt långsiktiga och målinriktade arbete med att skapa ett hållbart kontorshus i ett av Göteborgs mest attraktiva lägen, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

bild
Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg. Foto: Stena Fastigheter

Att välja den högsta certifieringsklassen är en självklarhet när Stena Fastigheter bygger nytt. Stena Fastigheters hållbarhetsmål är att minska vårt klimatavtryck med 55 procent till 2030 samt att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Certifieringen arbetar med hela livscykeln och ger ett stort värde till hela Masthuggskajen, Stuveriet och lokalhyresgästerna. Inbyggda material är återvunna eller kan återvinnas, solceller tillsammans med gröna tak och låg energiförbrukning bidrar till mindre belastning på miljön under fastighetens livstid. Miljörum och mobilitetsåtgärder gör det enkelt för hyresgästerna att leva hållbart I Stena Fastigheters hållbarhetsarbete ingår också att utveckla trygga och trivsamma kvarter. Konst, mötesplatser tillsammans med trivsam och inbjudande utemiljö och matställe med fokus på hälsa och miljö adderar mervärde till området.

-Stuveriet är ett resultat av våra höga hållbarhetsambitioner där vi satsar på netto-noll klimatavtryck till 2045, att bli självförsörjande på el och öka tryggheten och trivseln i våra kvarter. Vi är mycket stolta över vårt bidrag till den nya stadsdelen, här i centrala Göteborg, säger Agneta Kores.

I samband med utvecklingen av Stuveriet har Stena Fastigheter samarbetat med universitetet KTH som beräknat referensvärden till Boverkets databas. Ett arbete som bidragit till mer fördjupad information och kunskap om klimatpåverkan i kommersiella projekt. Klimatavtrycket för Stuveriet är 272 kg CO2e/BTA, vilket ligger i det lägre spannet av Boverkets referensvärden för kommersiella projekt.

bild
Illustration: Stena Fastigheter

-För oss är det viktigt att hela tiden testa nya metoder och utveckla våra processer i arbetet med att utveckla långsiktigt hållbara kvarter i våra städer. All kunskap från arbetet med Stuveriet tar vi med oss in i det fortsatta arbetet med Masthuggskajen och våra andra kvarter, säger Agneta Kores.

Certifieringssystemet LEED syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll. Systemet bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdets närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material och inomhusklimat. Certifieringen delas ut på fyra nivåer, där Platinum är den högsta.

  • Stuveriet är byggt med klimatkompenserad betong och fasaden består av återvunnen aluminium.
  • Solcellerna på taket försörjer fastigheten med el.
  • Energiprestandan optimeras för att nå målet 50 kWh/kvm.
  • Stuveriet styrs via AI vilket medför ökad bekvämlighet för kunderna och en jämnare energiförbrukning.
  • Minskad vattenanvändning i huset och utvändigt genom aktivt val av installationer och en väl planerad utemiljö som inte kräver extra bevattningsåtgärder.
  • Miljörummet har flera olika fraktioner och är utformat enligt Stena Fastigheters koncept för att skapa trevliga miljörum med tydliga sorteringsinstruktioner.
  • I Stuveriet finns bra parkering för cyklar och laddplatser för elbilar, och i Masthuggskajen finns det redan god tillgång till kollektivtrafik, via buss, spårvagn och båt.
  • Omklädningsrum med dusch.

Hela Masthuggskajen är certifierat enligt City Lab Action och har belönats med vinst i Sweden Green Building Award i kategorin City Lab. Certifieringen är ett viktigt led i det aktiva arbetet med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplan, genom genomförandet och vidare efter att stadsdelen tas i bruk av nya boende, företag och besökare.