Poseidon - Mot ett Göteborg utan utsatta områden

Poseidons trygghetsvärdar ronderar sedan november även Bostadsbolagetsoch Familjebostäders områden i Frölunda-Tynnered. Foto: Poseidon

Sedan 2020 har Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag ett tydligt uppdrag att arbeta för att ingen göteborgare ska behöva bo i ett särskilt utsatt område. Poseidon kraftsamlar därför sedan drygt två år tillbaka för att öka tryggheten, närvaron, samverkan och framtidstron i våra fem utvecklingsområden; Backa, Biskopsgården, Frölunda Torg, Hjällbo och Lövgärdet. Nu sammanfattar vi vårt andra verksamhetsår med superförvaltning och stadsutveckling i rapporten ”Vi gör det här tillsammans”.

- Det här uppdraget är den kanske enskilt största satsningen vi någonsin gjort som bolag. Med oss har vi en tydlig och koncerngemensam strategi för hur vi ska arbeta och goda exempel att dra lärdomar av, men för att lyckas måste vi våga testa nya vägar och inte minst systematisk samverkan med många andra. Jag är stolt över att vi under 2022 börjar se tydliga resultat av våra insatser, flera av våra hyresgäster upplever att deras områden blivit en tryggare och mer attraktiv plats att bo på, säger Lena Molund Tunborn, VD på Poseidon.

Som bostadsbolag gör vi allt vi kan för att nå målet, men för att nå hela vägen och skapa en varaktig förändring behöver vi samverka med många fler - boende, föreningsliv, offentliga aktörer och andra fastighetsägare.

Vi har därför valt att kalla årsrapporten ”Vi gör det här tillsammans”. Här delar vi med oss av insikter och konkreta exempel på hur vi som bostadsbolag tillsammans med andra arbetar för att nå målet om en stad utan utsatta områden.