Nu startar återuppbyggnaden av Slottskogshallen

Några i projektteamet på plats där den nya hallen ska byggas. Från vänster: Andreas Wallin, konstruktör, Allan Jensen, landskapsarkitekt, Carolina Granholm, arkitekt och Dan Johansson, arkitekt. Foto: Norconsult

Norconsult har vunnit ett uppdrag kopplat till återuppbyggnaden av Slottskogshallen i Göteborg. Beställare är Idrotts- och föreningsförvaltningen och projektet är helt centralt för ungdomsidrotten i staden.

När Slottskogshallen brann ner 2019 blev många barn och ungdomar utan träningsanläggning. Nu startar återuppbyggnaden och Norconsult har vunnit generalkonsultuppdraget.

Projektet, som kommer pågå under ett år, innefattar både programarbete och färdigprojektering och kommer involvera många olika discipliner på bolaget, bland andra arkitektur, konstruktion, el, VVS, geoteknik, tillgänglighet, social hållbarhet och landskapsarkitektur.

– Uppdraget gäller en nybyggnation av idrottshallen där friidrott, gymnastik och bollsportverksamhet ska kunna utövas parallellt. Vi kommer jobba från förstudie och programskede till upprättande av bygghandlingar och är ansvariga för samtliga discipliner, säger Caroline Martinsson, avdelningschef för konstruktion på Norconsult.

Slottskogsområdet rymmer flera olika idrottsanläggningar och är helt central för ungdomsidrotten i Göteborg.

– Det här är en intressant plats som verkligen sätter idrotten i fokus. Vi är jätteglada över att kunna bidra till ungdomsidrottens fortlevnad och funderar på vad kan vi göra för att återuppbygga och samtidigt tänka nytt. Hur skapar vi ett hus som fungerar för alla de olika verksamheter som ska verka här? Hur skapar vi en idrottshall som kan byggas nydanande miljövänligt på samma gång som de sociala möjligheterna ges plats? säger Dan Johansson, ansvarig arkitekt på Norconsult.